Eric de 3er.

Escola Joan Bardina. Visita el 22.03.17