Activitat: Nocturna
Pes aprox. mascle: 1,1 kg
Pes aprox. femella: 2 kg
Envergadura: 140 - 165 cm
Hàbitat: Paratges oberts i solitaris. Fa niu en una petita concavitat feta a terra.
Aliments: Conills, ratolins, ocells i peixos.
Amenaces: Humans i guineus.

Area de distribució:

bubo-scandiacus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire nocturna grossa. Amb una envergadura d’uns 165 cm. i una longitud corporal d’uns 70 cm. Plomatge blanc amb algunes taques negres, més abundants en la femella.
A la imatge: esquerra femella, dreta mascle.