Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 2,5 kg
Pes aprox. femella: 4 kg
Envergadura: 180 - 216 cm
Hàbitat: Espais oberts.
Aliments: Conills, ratolins, ocells i carronya.
Amenaces: Humans, torres elèctriques i verins.

Area de distribució:

aquila-heliaca_area

Estat de conservació: Vulnerable

estat_VU

Identificació
Molt similar a l’àliga daurada. El plomatge és marró excepte el de les espatlles, que és de color blanc. Clatell daurat. Les potes estan recobertes de plomes en tota la seva superfície excepte la part dels peus.