Estem en època de migració!

Tot i que a la Península Ibèrica molts ocells són residents, moltes aus realitzen aquests sorprenents desplaçaments entre les zones de cria i d’hivernada amb el canvi d’estació, a la tardor i a la primavera.

A la primavera arriben a la Península per millorar les seves oportunitats de supervivència i també per millorar el seu èxit reproductor. I ara, a finals d’estiu i principis de tardor, milions d’ocells tornen a realitzar aquest increïble fenomen fins a les seves zones d’hivernada defugint del fred.

A causa de la situació geogràfica del nostre país, som molt afortunats de poder contemplar cada any com milions d’aus travessen els nostres cels i utilitzen els diferents ambients de la regió al llarg de les seves anades i vingudes entre Àfrica i el centre i nord d’Europa a través de l’estret Gibraltar.

Segons el tipus d’au utilitzen diferents llocs per a migrar, però generalment, les aus utilitzen la costa i les grans cadenes muntanyoses que es disposen de nord a sud.

Les rapinyaires utilitzen les zones de baixa altitud, principalment pròximes a la costa.

Les migracions són molt costoses per totes les espècies d’ocells. No només per les llargues distàncies, també hi ha altres inconvenients com: el mal temps durant el viatge, l’escassetat d’aliments durant la ruta, els depredadors, les interferències humanes; tots ells fan que el viatge sigui dificultós. La gran majoria necessita detindre’s quan acaben les seves forces o es troben davant de condicions meteorològiques desfavorables. Per això, requerixen ambients adequats on alimentar-se, recuperar reserves, descansar i continuar la seva migració.

Al món hi ha vuit grans rutes migratòries, i en el continent europeu trobem tres vies principals de migració. La major part de la península Ibèrica es troba en la ruta de l’Atlàntic Est, mentre que la costa mediterrània de la península es troba en la ruta occidental (ruta del Mar Negre i del Mediterrani).

migracions

La ruta occidental és utilitzada especialment per aus aquàtiques, rapinyaires i petites aus del centre i est d’Europa. Té lloc per les costes atlàntiques, els Alps i els Pirineus. Les aus es concentren en el Pirineu occidental, per després continuar la migració per tota la península Ibèrica i concentrar-se novament a l’àrea de Gibraltar. De fet, els dies de migració intensa, a l’Estret de Gibraltar es poden veure creuar milers de rapinyaires i cigonyes. Són ocells planadors amb total dependència dels corrents tèrmics i això els obliga a evitar, tant com sigui possible, el vol sobre grans masses d’aigua.

Hi ha diferents tipus d’ocells migradors:

Migradors estivals: espècies com l’àliga marcenca, el milà negre i el xot, que tornen a Catalunya cada primavera per reproduir-se.

Migradors hivernals: espècies com el mussol emigrant i l’esmerla que crien al nord d’Europa i a la tardor migren cap al sud o l’oest d’Europa, on el clima és més suau i el menjar més accessible, i tornen a marxar cap a les seves zones de cria a la primavera.

Migradors parcials: en algunes poblacions d’ocells, només una part d’aquests migren. Un exemple seria el mussol banyut, el milà reial o l’aligot comú. Tot i que a Catalunya són residents (s’hi troben tot l’any).

Migradors altitudinals: No sempre és necessari fer grans trajectes. Algunes espècies poden trobar millors condicions per alimentar-se simplement desplaçant-se muntanya avall. Ho fan alguns passeriformes.

Ocell de pas: ocell que es pot detectar en una zona uns dies durant la seva migració. Un exemple de rapinyaire seria el falcó cama-roig o l’àliga pescadora.

Són moltes les adaptacions i els processos interns que intervenen en la migració (accidents geogràfics, posició d’estels, camps magnètics), i s’han anat ajustant com un rellotge al llarg de milers i milers d’anys. Per això, les aus migratòries són molt sensibles a les alteracions en els hàbitats i ecosistemes utilitzats durant el viatge.

Aprofitant aquest tema, us adjuntem aquesta web de la SEO/BirdLife que dóna molta informació sobre la migració de les aus i els projectes que realitzen: www.migraciondeaves.org