Àliga de cap blanc, exemplar jove – Águila calva, ejemplar joven (Haliaetus leucocephalus)