SESSIÓ DE VOL

L’objectiu de la sessió de vol és donar coneixements per despertar curiositat i empatia vers aquests grans reguladors de l’equilibri natural. I també intentar que això afavoreixi l’observació, i pugui ser una ajuda alhora de poder reconèixer una rapinyaire en llibertat.

Tot i que les sessions de vol no són sempre iguals, sí que s‘intenta mantenir una estructura.

1

Es comença amb els més silenciosos i tranquils, caçadors terrestres: tant nocturns (òliba, duc africà, gamarús de Laponia) com diürns (aligots i secretari).

Duc africà

Aligot de Harris

Aligot de Harris

Prosseguim amb els més actius com són els caçadors aeris: xoriguer i falcó.

Amb una mica de sort es pot veure el xoriguer fent l’aleta i extraordinaris picats d’un dels animals més ràpids de tots.

Xoriguer

Xoriguer

Falcó

Falcó

Just a meitat del vol presentem un símbol de poder i força amb la majestuositat de l’àliga de cap blanc.

Àliga de cap blanc

Àliga de cap blanc

I per acabar, finalitzem amb el xoriguer fent l’aleta i amb els picats del falcó, els carronyers (aufranys, caracara, voltor aura, voltor negre americà i voltor comú) i després amb els milans negres (autèntics pescadors).
En aquest cas tant uns com els altres són rapinyaires gregàries.

Aufrany

Aufrany

Voltor comú

Voltor comú

Milà negre

Milà negre

Totes les carecterístiques d’aquests ocells les podeu trobar a l’apartat de la zona d’aus. I també trobareu més informació de cada espècie en concret a les fitxes que adjuntem a les últimes pàgines.