· Cim d’Àligues es reserva el dret de seleccionar o desestimar les imatges o vídeos enviats.

· Els participants garanteixen i es comprometen a que els documents enviats no infringeixen propietat intel·lectual, confidencialitat o qualsevol altre dret de tercers. Els participants es compromet a assegurar-se que qualsevol persona o persones que apareguin a les imatges hagi donat el seu consentiment per a l’ús de la seva imatge o ha renunciat a qualsevol dret que pugui tenir en la imatge presentada. Quan aquesta persona és menor de 16 anys, s’ha de comptar amb el consentiment dels pares de aquesta persona o el tutor legal. Si no es demostra adequadament aquest
consentiment a satisfacció de Cim d’Àligues, es pot desestimar l’obra enviada.

· En cas que Cim d’Àligues accedeixi a publicar el document enviat, cada participant concedeix a Cim d’Àligues una llicència irrevocable, no exclusiva, lliure de regalies i d’abast global, per al ple dret a publicar o utilitzar el document, sempre que sigui rellevant a aquesta competència específica, i per sub-llicenciar aquests drets a un tercer.

· Cim d’Àligues es reserva el dret d’utilitzar les dades cedides per el participant per fins referents únicament a Cim d’àligues. No es cedirà mai aquesta informació a tercers.

 

Termes i condicions