Activitat: Nocturna
Pes aprox. mascle: 300 g
Pes aprox. femella: 350 g
Envergadura: 90 - 95 cm
Hàbitat: Espais oberts, aiguamolls i zones humanitzades.
Aliments: Petits rosegadors i aus.
Amenaces: Humans, carreteres, residus tòxics, ducs i fagines

Area de distribució:

tyto-alba_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire nocturna mitjana. Amb una envergadura d’uns 90 cm. i longitud d’uns 35 cm. Plomatge blanc a la cara i en les parts inferiors, parts dorsals marró clar o grisenc amb algunes pigues blanques i negres. Ulls foscos. Ales arrodonides i cua curta.