Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 3 kg
Pes aprox. femella: 3,6 kg
Envergadura: 165 - 215 cm
Hàbitat: Espais oberts i muntanya.
Aliments: Mamífers mitjans o petits, rèptils i carronya.
Amenaces: Humans, verins, torres elèctriques i corbs,

Area de distribució:

aquila-nipalensis_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna grossa. Amb una envergadura d’uns 180 cm. i una longitud d’uns 75 cm. Plomatge de tons marrons foscos amb les rèmiges negres.