Activitat: Nocturna
Pes aprox. mascle: 900 g
Pes aprox. femella: 1,8 kg
Envergadura: 100 - 140 cm
Hàbitat: Muntanya i espais oberts.
Aliments: Conills, ratolins, ocells i rat-penats.
Amenaces: Humans i àligues.

Area de distribució:

bubo-capensis_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire nocturna mitjana. Amb una envergadura d’uns 120 cm. i una longitud d’uns 53 cm. Plomatge marró fosc amb taques negres.