Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 800 g
Pes aprox. femella: 925 g
Envergadura: 109 - 136 cm
Hàbitat: Paratges boscosos amb abundants clarianes, zones humanitzades i aiguamolls.
Aliments: Ratolins, ocells, sargantanes, ous i carronya.
Amenaces: Humans, verins, torres elèctriques i fagines.

Area de distribució:

buteo-buteo_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana. Amb una envergadura d’uns 125 cm. i una longitud d’uns 53 cm. Plomatge marró.