Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,1 kg
Pes aprox. femella: 1,2 kg
Envergadura: 107 - 135 cm
Hàbitat: Zones obertes i zones humanitzades.
Aliments: Insectes, ratolins, ocells, sargantanes, granotes, peixos i carronya.
Amenaces: Humans i residus tòxics.

Area de distribució:

polyborus-plancus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Presenta la part superior del cap negrosa, la resta de cap i coll grisosa, i el dors i pit amb línias amples pardes i blanc grisós. En vol se li observa una taca alar clara i la cua blanquinosa que s'acaba amb una banda negra. La pell de la cara és nua, tret típic de les aus carronyeres.