Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,5 kg
Pes aprox. femella: 1,5 kg
Envergadura: 160 - 182 cm
Hàbitat: Boscos subtropicals, zones semi-obertes i deserts.
Aliments: Carronya.
Amenaces: Humans, verins i torres elèctriques.

Area de distribució:

cathartes-aura_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Carronyer mitjà. Plomatge molt fosc, gairebé negre. Cara nua de color vermell, i el bec, de color marfil.