Cathartes aura

 

Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,5 kg
Pes aprox. femella: 1,5 kg
Envergadura: 160 – 182 cm
Hàbitat: Boscos subtropicals, zones semi-obertes i deserts.
Aliments: Carronya.
Amenaces: Humans, verins i torres elèctriques.

Area de distribució:

cathartes-aura_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Carronyer mitjà. Plomatge molt fosc, gairebé negre. Cara nua de color vermell, i el bec, de color marfil.

Distribució
La seva àrea de distribució va des de l’extrem sud de Sud-amèrica fins al sud de Canadà.

Hàbitat
Voltor de selva, tot i que el seu hàbitat és molt divers. Es congreguen diversos individus a l’hora de dormir i en fonts abundants de menjar.

Característiques
Com tots els carronyers té la pell nua. Té la cara de color vermell, el bec és curt i de color marfil. Els polls, en canvi, tenen la cara de color gris i el bec fosc.
Gregari. Per desplaçar-se aprofiten molt els corrents tèrmics, d’aquesta manera no necessiten aletejar i gastar energia.
No construeixen niu. Busquen llocs protegits com penya-segats marins, llocs amb vegetació densa o dins de coves.
És freqüent veure’l amb les ales esteses. Es creu que aquesta pose té diverses funcions: secar les ales, escalfar el cos, i combatre bacteris.
La seva esperança de vida en estat salvatge és d’uns 16 anys, mentre que en captivitat pot ser de 20 a 25 anys.
Molt freqüent al seu país.

Alimentació
Gairebé exclusivament de carronya.

Curiositats
Com a característica d’aquest animal, se sap que a diferència de la majoria dels ocells, inclosos la resta de voltors, ells han desenvolupat molt el sentit de l’olfacte: narines sobre el bec molt desenvolupades que permeten detectar els gasos produïts pels inicis del procés de descomposició dels animals morts.
Una altra característica singular és que quan dormen, la temperatura baixa de 38 a 34 ºC i quan es desperten, torna a pujar.