Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 5,5 kg
Pes aprox. femella: 5,5 kg
Envergadura: 197 - 230 cm
Hàbitat: Terrenys oberts i sabanes.
Aliments: Carronya.
Amenaces: Humans, torres elèctriques i residus tòxics.

Area de distribució:

gyps-africanus_area

Estat de conservació: En perill

estat_EN

Identificació
Rapinyaire diürna i carronyera grossa. Amb una envergadura d’uns 215 cm. i una longitud d'uns 94 cm. Plomatge marró, menys les primàries de les ales i la cua que són negres. Cap i coll lleugerament recobert d'un curt plomatge blanquinós.