Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 2 kg
Pes aprox. femella: 2 kg
Envergadura: 150 - 180 cm
Hàbitat: Zones de camp obert i sabanes.
Aliments: Carronya i insectes.
Amenaces: Humans i residus tòxics.

Area de distribució:

necrosyrtes-monachus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna, carronyera mitjana. Amb una envergadura d’uns 175 cm. i una longitud d’uns 68 cm. Plomatge marró fosc, gairebé negre.