Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 780 g
Pes aprox. femella: 875 g
Envergadura: 120 - 153 cm
Hàbitat: Molt variat, zones estepàries, aiguamolls i zones humanitzades.
Aliments: Petits animals, insectes, peixos i carronya.
Amenaces: Humans, torres elèctriques i residus tòxics.

Area de distribució:

milvus-migrans_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana. Amb una envergadura d’uns 130 cm. i una longitud d’uns 50 cm. Cap de color gris i la resta del cos marró. La cua una mica aforquillada.