Activitat: Nocturna
Pes aprox. mascle: 875 g
Pes aprox. femella: 1,4 kg
Envergadura: 128 - 148 cm
Hàbitat: Viu en boscos freds de coníferes i bedolls de terres septentrionals.
Aliments: Petits mamífers i ocells.
Amenaces: Humans i guineus.

Area de distribució:

strix-nebulosa_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Segona nocturna més grossa d’Europa. Cara amb dos discs facials molt marcats. Ulls més aviat petits i grocs.