Activitat: Nocturna
Pes aprox. mascle: 330 g
Pes aprox. femella: 695 g
Envergadura: 90 - 100 cm
Hàbitat: Au forestal, té preferència pels arbres grans amb forats on niar.
Aliments: Animals petits i mitjans com aus, rosegadors, rèptils i insectes.
Amenaces: Humans, torres elèctriques, carreteres i fagines.

Area de distribució:

strix-aluco_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire nocturna mitjana. Amb una envergadura d'uns 95 cm. i una longitud d'uns 40 cm. Plomatge marró o grisenc amb algunes taques negres. Ulls grans de color negre.