Cim d'Àligues

Avís legal

El Cim d’Àligues, a través d’aquesta web:

1 – Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre el mateix centre i els serveis oferts.

La informació que es difon per mitjà d’aquest lloc web és la vigent al moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

2 – Permet accedir a la informació independentment de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

3 – Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

4 – Segueix una política de cookies respectuosa amb la privadesa.

5 – Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que preveu aquest avís legal i els que imposa la legislació vigent.

El Cim d’Àligues permet la reutilització de totes les dades i informacions difoses per mitjà d´aquest lloc web, sempre que no s´indiqui el contrari, amb les condicions següents:

No altereu el contingut de la informació.
No desnaturalitzar el sentit de la informació.
Esmentar la font de la informació.
Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
No donar a entendre que el Centre de Medicina Biològica patrocina o dóna suport a lactivitat en què es reutilitza la informació.
La possibilitat de reutilitzar la informació quedarà en tot cas limitada per la protecció necessària d’altres drets, béns o interessos de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest lloc web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l’apartat “Propietat intel·lectual i industrial”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions per a les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

6 – Protegeix la propietat intel·lectual industrial i fomenta les llicències obertes.

El Cim d’Àligues és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest lloc web, o bé té la cessió del seu ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari daquest lloc web i, també, els textos, imatges i enregistraments que conté. La reproducció, la distribució, la comunicació pública o la transformació d’aquestes obres i prestacions, més enllà de les activitats directament autoritzades per la Llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareguin en aquest lloc web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als respectius titulars. Queda prohibit lús que no tingui lautorització del titular o no quedi emparat per la llei.

Si qualsevol usuari/ària considera que aquest lloc web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ho haurà de notificar a l’Institut Infància indicant-ne el nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

7 – És present a diferents xarxes socials i plataformes.

El Cim d´Àligues és present en diferents xarxes socials i plataformes, com Facebook, LinkedIn o Google+. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes haureu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades pel Cim d’Àligues.

8 – S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

El Cim dAligues assumeix, dacord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts daquest lloc web que hagin estat elaborats pel Cim dÀligues. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són aplicables les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la mateixa llei.

El Cim d’Àligues no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts d’aquest lloc web. Tampoc no es farà responsable de les dificultats que puguin existir per accedir al portal ni del mal funcionament del mateix que sigui atribuïble a causes alienes al Cim d’Àligues.

Aquesta pàgina web ha estat creada per a Cim d’Àligues, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini cimdaligues.com, està registrat a favor de Cim d’Àligues, S.L., amb CIF B-60338316 i domicili social a Paratge del Pi Solitari s/n – 08182 Sant Feliu de Codines. Telèfon de contacte 93 866 26 48 i adreça de correu electrònic info@cimdaligues.com

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Cim d’Àligues, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Cim d’Àligues. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. Cim d’Àligues no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina cimdaligues.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que Cim d’Àligues tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. Cim d’Àligues es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. Cim d’Àligues no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a Cim d’Àligues, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Cim d’Àligues no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Cim d’Àligues al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

Cim d’Àligues, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Cim d’Àligues no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, al mateix Cim d’Àligues.

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

8. Les dades personals vinculades a les targetes de crèdit no s’emmagatzemen al web cimdaligues.com ja que la passarel·la de pagament és propietat de la plataforma Redsys.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.