Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 550 g
Pes aprox. femella: 800 g
Envergadura: 88 - 113 cm
Hàbitat: Molt variable, des de zones mig desèrtiques fins a bosc humit, cingleres o muntanyes.
Aliments: Ocells i ratolins.
Amenaces: Humans, ducs, àligues i corbs.

Area de distribució:

falco-biarmicus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana. Amb una envergadura d’uns 100 cm. i longitud d’uns 45 cm. Els adults (a l'esquerra de l'imatge) presenten un cap de color marró i l’espatlla grisenca, en canvi, en els joves (a la dreta) és de color marró. En el vol destaquen les seves ales punxegudes.