Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 713 g
Pes aprox. femella: 1 kg
Envergadura: 92 - 121 cm
Hàbitat: Zones desèrtiques i boscos.
Aliments: Molt variada, mamífers mitjans o petits, aus, rèptils i algun insecte.
Amenaces: Humans.

Area de distribució:

parabuteo-unicinctus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana. Amb una envergadura d'uns 120 cm. i una longitud d'uns 53 cm. Aspecte singular, amb la cua llarga amb una franja negre. El dors de color marró vermellós amb les rèmiges negres.