Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 3,5 kg
Pes aprox. femella: 4,5 kg
Envergadura: 180 - 220 cm
Hàbitat: Muntanyes, cingleres i espais oberts. Preferència pels indrets rocosos.
Aliments: Petits i mitjans mamífers, aus, algun rèptil i carronya.
Amenaces: Humans.

Area de distribució:

aquila-verreauxii_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna grossa. Amb una envergadura d’uns 200 cm. i una longitud d’uns 85 cm. Plomatge negre amb taques blanques sota les ales i a la base de la cua de la regió dorsal.