Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,7 kg
Pes aprox. femella: 3,2 kg
Envergadura: 150 - 184 cm
Hàbitat: Muntanyes, zones d'estepes o semi-àrides.
Aliments: Mamífers mitjans o petits, rèptils, insectes i carronya.
Amenaces: Humans i residus tòxics.

Area de distribució:

geranoaetus-melanoleucus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna grossa. Amb una envergadura d’uns 185 cm. i una longitud d’uns 75 cm. Plomatge grisós amb la zona ventral blanca. Cua curta.
A la imatge: jove a primer terme, adult al fons.