Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,6 kg
Pes aprox. femella: 1,8 kg
Envergadura: 166 - 188 cm
Hàbitat: Forestal, caça en espais oberts.
Aliments: Reptòfaga i, ocasionalment, petits mamífers.
Amenaces: Humans, torres elèctriques i fagines

Area de distribució:

circaetus-gallicus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana-gran. Amb una envergadura d’uns 170 cm. i una longitud d’uns 65 cm. Plomatge grisenc, cap molt voluminós amb grans ulls de color groc, situats molt al frontal.