Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 2,5 kg
Pes aprox. femella: 6 kg
Envergadura: 180 - 230 cm
Hàbitat: Indrets amb aigua i boscos de coníferes.
Aliments: Peixos, ocells, sargantanes i carronya.
Amenaces: Humans, residus tòxics, torres elèctriques i corbs.

Area de distribució:

haliaetus-leucocephalus_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
Rapinyaire diürna grossa. Amb una envergadura d'uns 210 cm. i una longitud d'uns 85 cm. Plomatge de tons bruns en els joves i amb cap i cua blanca en els adults.