Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 990 g
Pes aprox. femella: 1.280 g
Envergadura: 143 - 171 cm
Hàbitat: Prefereix les arbredes i les zones boscoses.
Aliments: Ratolins, conills, ocells, sargantanes, insectes i carronya.
Amenaces: Humans, torres elèctriques, residus tòxics i fagines.

Area de distribució:

milvus-milvus_area

Estat de conservació: Gairebé amenaçada

estat_NT

Identificació
Rapinyaire diürna mitjana. Amb una envergadura d’uns 150 cm. i una longitud d’uns 62 cm. Cap de color gris i la resta del cos marró rogenc i la cua aforquillada.