Activitat: Diürna
Pes aprox. mascle: 1,5 kg
Pes aprox. femella: 1,5 kg
Envergadura: 135 - 155 cm
Hàbitat: Boscs, espais oberts i aiguamolls.
Aliments: Fruits de palmera, llavors, peixos, granotes, crancs, sargantanes i carronya.
Amenaces: Humans i residus tòxics.

Area de distribució:

gypohierax-angolensis_area

Estat de conservació: Preocupació menor

estat_LC

Identificació
A la imatge: jove a primer terme, adult al fons.